لامپ 12 وات اطلس
لامپ 30 وات اطلس
لامپ 70 وات اطلس
لامپ 17 وات اطلس
لامپ 40 وات اطلس
لامپ 100 وات اطلس
لامپ 20 وات اطلس
لامپ 50 وات اطلس

کیفیت برتر، ماندگاری بیشتر