لامپ 7 وات کلاسیک
لامپ 12 وات کلاسیک
لامپ 10 وات کلاسیک
لامپ 15 وات کلاسیک
لامپ 10 وات کلاسیک رنگی
لامپ 20 وات کلاسیک
لامپ 7 وات کلاسیک
لامپ 10 وات کلاسیک رنگی
لامپ 15 وات کلاسیک
لامپ 10 وات کلاسیک
لامپ 12 وات کلاسیک
لامپ 20 وات کلاسیک

کیفیت برتر، ماندگاری بیشتر