خانواده کلاسیک

لامپ 7 وات ..................................... لامپ 10 وات ................................... لامپ 12 وات ................................... لامپ 15 وات ................................... لامپ 20 وات ...................................
مشاهده محصولات

خانواده اطلس

لامپ 12 وات ................................... لامپ 17 وات ................................... لامپ 20 وات ................................... لامپ 30 وات ................................... لامپ 40 وات ................................... لامپ 50 وات ................................... لامپ 70 وات ................................... لامپ 100 وات .................................
مشاهده محصولات

خانواده رسام

لامپ 30 وات ................................... لامپ 40 وات ...................................
مشاهده محصولات

خانواده رویال

لامپ 30 وات ................................... لامپ 50 وات ................................... لامپ 90 وات ................................... لامپ 110 وات .................................
مشاهده محصولات

خانواده اشکی

لامپ 4 وات فلامنتی ................... لامپ 7 وات اشکی ...................... لامپ 7 وات شمعی .....................
مشاهده محصولات

خانواده هالوژن

هالوژن 4 وات .............................. هالوژن 6 وات ..............................
مشاهده محصولات

خانواده پنل روکار

پنل 20 وات دایره ............................. پنل 20 وات مربع .............................. پنل 24 وات دایره .............................. پنل 24 وات مربع ..............................
مشاهده محصولات

خانواده پنل توکار

پنل 6 وات ..................................... پنل 12 وات ................................... پنل 18 وات ................................... پنل 60 وات ...................................
مشاهده محصولات

خانواده کارا

چراغ 60 وات ............................... چراغ 150 وات ............................. چراغ 200 وات ............................. چراغ 300 وات .............................
مشاهده محصولات

خانواده پروژکتور

پروژکتور 10 وات ............................. پروژکتور 20 وات ............................. پروژکتور 30 وات ............................. پروژکتور 50 وات ............................. پروژکتور 100 وات ...........................
مشاهده محصولات

خانواده اف پی ال (LED)

اف.پی.ال 20 وات .............................
مشاهده محصولات

خانواده اشکی (CFL)

لامپ 11 وات ................................... لامپ 12 وات ...................................
مشاهده محصولات

کیفیت برتر، ماندگاری بیشتر