لامپ 7 وات کلاسیک

7 وات

لامپ 10 وات کلاسیک

10 وات

لامپ 12 وات کلاسیک

12 وات

لاممپ 15 وات کلاسیک

15 وات

لامپ کلاسیک 20 وات

20 وات

کیفیت برتر، ماندگاری بیشتر