خانواده اف.پی.ال کم مصرف
لامپ کم مصرف 36 وات اف.پی.ال